Společenství vlastníků

Semická 3291 a 3292

Společenství vlastníků

Semická 3291 a 3292

IČ: 72053852

Úvodní slovo

Vážení spolubydlící

Vítejte na informačním serveru Společenství vlastníků Semická 3291 a 3292, který si vzal za úkol včasnou informovanost všech obyvatel domů 3291 a 3292. Samozřejmě ty nejdůležitější informace budou i nadále vyvěšovány na nástěnce v domě 3291.
Na internetu naleznete důležité kontakty na poruchovou službu, informace o složení výboru společenství, základní materiály k fungování společenství.
V sekci intranet jseu připraveny ke stažení interní dokumenty společenství. Přístup do složky intranetu získáte na základě žádosti na výboru společenství nebo jste ho již obdrželi ve zvacím dopisu na členskou schůzi.

| Ing. Bohuslav Hybrant | 12.09.2010