Společenství vlastníků

Semická 3291 a 3292

Společenství vlastníků

Semická 3291 a 3292

IČ: 72053852

POZVÁNKA

Výbor Společenství vlastníků, Semická 3291 a 3292, svolává

shromáždění společenství vlastníků


DATUM KONÁNÍ: 08. listopadu 2023
MÍSTO KONÁNÍ: výměníková stanice (suterén) - Semická 3291/8
ZAČÁTEK SHROMÁŽDĚNÍ: 20:00

PROGRAM :

1. Kontrola usnášeníschopnosti.

2. Stanovení zapisovatele

3. Volba dvou ověřovatelů zápisu.

4. Odsouhlasení plánovaných akcí na období 01.2024 – 12.2024.

5. Odsouhlasení podkladu pro stanovení záloh nájemného (příspěvek vlastníka) na služby pro rok 2024.

6. Schválení účetní uzávěrky za rok 2022.

Poznámka 1: písemné podklady pro jednotlivé body jednání jsou umístěny na: www.svsemicka.cz/intranet. Pro přihlášení jsou nutné vyplnit následující údaje (login a heslo), které obdržíte poštou

Poznámka 2: Pokud se shromáždění nezúčastní vlastník uvedený v katastru nemovitostí, může pověřit svého zástupce platnou plnou mocí, jejíž originál odevzdá u při kontrole usnášeníschopnosti.
Nájemci družstevních bytů se mohou shromáždění zúčastnit jako hosté. Za vlastníka SBD POKROK bude hlasovat člen jeho statutárního orgánu – představenstva nebo jim zmocněná osoba.


V Praze 09. října 2022
Za Výbor SV: Miroslav Kocemba v.r.