Společenství vlastníků

Semická 3291 a 3292

Společenství vlastníků

Semická 3291 a 3292

IČ: 72053852

Pracovníci interní údržby

Michal ČERVEŇÁK

Drobná údržba

Jaroslava KRÁLOVÁ

Úklid